تبلیغات
دخترونه باحال_winter girl - نخونی ضرر کردی!


دخترونه باحال_winter girl
سلام گلم
به وبم خوش اومدی.امیدوارم از مطالب خوشت بیادو نهایت استفاده رو ببری.
درضمن اگه خوشت اومد،نظر یادت نره,در صورت تبادل لینک،مارو با نام*دخترزمستونی* ذخیره کنی!+++
راستی بقیه مطالب صفحه ۲و۳و...هستش لطفا دیدن کن...:-)))))
برای خوندن کل مطلب روی اسم اون مطلب کلیک کن
چاکرت;hasti nn_


پنجشنبه 16 بهمن 1393

زندگیـــــــ کنــ ولیـ اسیــر نــشـو

عـاشـقـ شـو ولیـ دیــوانـه نـشـو

دوسـتـــ دارم ولیـ لــــوسـ نـشـو

..............................

 

اگـه پـرسیـدی"چـیـ شـده"و گـفتـمـ"هـیـچـی"نـرو...(خـواسـتی هـم بـرو)

2دقیـقهـ بـشـیـن دوبـاره بـپـرسـ  مـیـگـمـ...

 

بـبـین...دکـتـریـ ،مـهنـدسِیـ ،خوشـگـلـیـ ،خوش تـیپـیـ ،بـچـه مـعروفـیـ ،مـایـه داریـ ،

اصــلا اخـرشـیـ...

معــرفـتـ کــه نـداشـتـه بـاشـیـ..."بــ هـیـچـ"نـمـیـ ارزیـ...

 

هـمــیـشـه...

بـهـتریـن هـا بـرایـ مـن اســتـ...

اگـــــر تـو بـــــرایـ مـن نـیـسـتیـ.......

پـس لــابــد بــــــهـــتـریـن نـبــودیــــ..........

شـــکـــــــــــ نـــکـــــــن...

 

مــــن خـــیــــلـی بـــــا احــســـاســم

ولــــــیـــــ

یـــــادتــ نـــــرهـ

تــــــنفرم یـــ حـــــســـه

اره جـــــوجــه،ایـنطـوریـاسـت...

 

اومــــدم یـ ادمـــ خـوشـتیـپـو بغــــل کـنـمـ

خـــوردمــــــ بـــه ایـنه |:|:

 

اگـــه مـیـخوای دوسـتـ داشـته بــاشــم

نقـطـه هــارو دنــــبـال کـن

........

.................

................................

................................................

..........

....

دیـدی کـمـبـود مـحبـتـ داریD:

 

 

بـابـا خـیـلـی دوسـتـ دارم

.........

..............

.....................

کـی بـا تـو بــود؟!

گفـتم بـابـا

K

 

 

اگـــه گــفتی ایـن کـیـه؟

>ـــ>0

ایـن تـویـ کـه از دورِیـ مـن غـش کـردی

حالا اگـــه گـفـتی ایـن چِیــه؟

0<ــ<

ایـن مـنم کـه چــون ازتــ دورم راحـــت خوابـــیدم

؛ـ)

 

بــهـتـرین لـحظـه،لحـظه ایــسـت کـه فکـــر

کـــنـی فـراموشـت کردمــــ

اخــــخ اگــه بــدونــی چــه کیــفـی مـیده!!!

 

ضمـن عـرض ســلام و ارزوی اوقــاتـی خوش،

شـمارا بـه ادامــه خــونـدن مـطالــب دعــوت میــکنـم!

***********************************************************************

 

 

هــدفم بود که نـشوم عاشـــقـ  کــس...

وقتــی کـه قــیافـتو دیدم...

بــه هـدفم افــتـــخــــــار کــــردمـــــــ...

!!!!!!!!

 

 

 

پــرسـیدم عـــشــق چــیسـت؟

گـفــت:اتـش اسـت.

گـفـتم مگـر ان را دیــده ای؟

گفت:نــه...در ان ســوخــته ام!!!

نـمـدونم چــرا الــان سالـم مونده

چــرا جِِِزغــالــه نــشــده!!! K

 

هـمیشــه اونــی کـه مـی تـونـه ارومـــت کــنه تو

داغــونـ کــردنــت اســتاده!!!

 

هــرکـی عـاشـق میـشـه میگـه:

مـــــیــمیــرم بـــراتــــ

چــرا یـــکی نـمـیـگــه

مــــیـــمو نــم بــــاهـــاتـــــ؟؟

 

چــه اشــتباه بــزرگــی!

مـــردن بــرای کــســی کــه بــرای خیـــلــی هــا

کــفن پـوشانـــده اســـتـــ..............................................

 

وقـــتی بــه یِــکی تــو زندگــیت اهــمـیت مــیدی،

اهمـــیــتتو تــو زنـــدگیش از دسـت میــدی.......

 

در روزگـــاریــــ کـــهـ خـــنــده مـــردمـ

از زمـــیــنـ خوردنـ تــوسـتـ

بـــرخـــیز تــا بــگــریـــند...

 

مـخـاطب هــای امــروزی را هرچـه بـیشـر خـاص کـنی

بی خاصـــیـــتـ تــر مـــیشونــد...

 

احـــترام مـثـه لـبـاس مـیمونه

بـه بـعضیــــــــــــا میــــــــــاد

بـه بـــــــــــــــــعضیام کـه اصـلا مناسبـشون نیســــــــــ

 

"اگـه نـتونم"مال وقتــــــیه که راه دیگـهـــ ای هم بــاشـهـ

...

وقتــی هـیچـــــ راهـــــــی نیســـ، فقـــط

بـایـد بگی"میــتـونم"

 

مـا مردمــانی هستیم که بــه راحتــی به همـــ

دورغـــــــــ میگــیم

ولیــــ بــزرگـــتریـن معـــیارمــون

واسـه دوســتی

صداقـــتهــــــــــــــ
+ پنجشنبه 16 بهمن 1393 | 05:55 ب.ظ | hasti joon

This template generated and design by Nightnama on 2013 do not Copy